Extral: wyznaczamy technologiczne trendy w branży aluminium

2022-01-11
Extral: wyznaczamy technologiczne trendy w branży aluminium

Extral – producent profili aluminiowych z Żor – w 2022 r. znacznie zwiększy możliwości wytwórcze. Dzięki inwestycjom wejdzie też na nowy poziom działalności, oferując klientom wyroby marki Premium.

 

– Zamierzamy uruchomić dwie nowe prasy do wyciskania profili aluminiowych – ujawnia Marta Ludwikowska , dyrektor handlowy firmy Extral. – Już pod koniec pierwszego kwartału 2022 r. pracę rozpocznie pierwsza z nich, 7-calowa. Natomiast w czerwcu uruchomiona zostanie prasa 10-calowa.   

 

Najwyższa jakość

Na szczególną uwagę zasługuje druga z wymienionych inwestycji. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii pozwalającej na ciągłą regulację i optymalizację procesu wyciskania, Extral będzie w stanie produkować profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych. Projekt ten, który otrzymał wsparcie z funduszy europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020), jest realizowany we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych ze Skawiny oraz Politechniką Warszawską.

Innowacyjna technologia produkcji umożliwi prasowni Extral wejście w nowe branże i zaoferowanie profili aluminiowych o najwyższych parametrach jakościowych – przekonuje Marta Ludwikowska.

Zapowiadana przez nią inwestycja jest konsekwencją całego dotychczasowego kierunku rozwoju firmy. Extral działa od 2008 r. i od samego początku był nastawiony na nowoczesne technologie. Dotyczy to zarówno linii do wyciskania profili, jak również zautomatyzowanych stanowisk do ich obróbki a także specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Strategia ta pozwoliła szybko zyskać spore grono klientów. – Nie boimy się realizacji najbardziej nawet ambitnych przedsięwzięć. To właśnie dzięki nim zdobywamy wiedzę i doskonalimy się jako organizacja – podkreśla Marta Ludwikowska.

Spółka może się też pochwalić innowacyjnym cyfrowym systemem nadzoru produkcyjnego. Dzięki niemu jest w stanie na bieżąco śledzić proces produkcji, zużycie mediów w tym energii elektrycznej oraz gazu przez poszczególne urządzenia, monitorować wydajność pracy, a co za tym idzie korygować procesy tak, aby uzyskiwać jak najwyższe parametry produktów w tym jakościowe- wyjaśnia Marta Ludwikowska. 

 

Nie tylko technologia

Kolejną z cech wyróżniających firmę na rynku jest jej rzeczywiste zaangażowanie w działania proekologiczne. Extral ogranicza ślad węglowy związany ze swoją produkcją. Dlatego inwestuje w nowe niskoemisyjne urządzenia oraz wykorzystuje do produkcji surowiec („Green billets”) produkowany przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej.

Spółka stawia też na recykling złomu aluminiowego, który po przetopieniu może być ponownie wykorzystany do produkcji profili.

Dzięki wspomnianemu już systemowi nadzoru produkcji, Extral skutecznie ogranicza zużycie gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków, a także minimalizuje straty materiałowe, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska.

Potwierdzeniem proekologicznych działań prowadzonych przez Extral jest wdrożenie przez spółkę „Deklaracji środowiskowej dla wyrobów budowlanych, EPD – typ III”. Jest to narzędzie, które pozwala na zbieranie informacji na temat potencjalnego wpływu produktu na środowisko.

– Poza środowiskiem naturalnym dbamy też o społeczność, w której funkcjonujemy. Spółka bardzo mocno angażuje się w pomoc charytatywną osobom potrzebującym. Wdrażamy program CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy być liderem pod względem technologicznym i biznesowym, ale także podmiotem, który świadomie kształtuje swoje otoczenie – podsumowuje Marta Ludwikowska.

EXLABESA
3
Aliplast
extral
1
2
hydro