Exlabesa przejmuje firmę Flandria Aluminium

2023-08-31

Flandria Aluminium to francuska firma specjalizująca się w wytłaczaniu, obróbce skrawaniem, obróbce powierzchni i recyklingu profili aluminiowych. Niedawno podpisana umowa przejęcia jej przez grupę Exlabesa została pozytywnie zweryfikowana pod kątem prawnym przez właściwe organy i została zatwierdzona przez francuski urząd ds. konkurencji.

Przejęcie to, będące częścią strategii międzynarodowej ekspansji grupy Exlabesa, wzmocni jej bezpośrednią obecność we Francji, Belgii i Holandii, umożliwiając firmie oferowanie na tych rynkach produktów o wysokiej wartości dodanej i usług najwyższego poziomu.

Obie firmy, będące w przeszłości firmami rodzinnymi, podzielają identyczne wartości i tę samą pasję do przemysłu aluminiowego, co stanowi silną podstawę udanej i długotrwałej współpracy. Exlabesa wniesie swoją wizję przedsiębiorczości i zdolność inwestycyjną, aby wzmocnić francuską firmę i napędzać jej długoterminowy rozwój. Jednocześnie Flandria zachowa wysoki stopień autonomii, aby jak najskuteczniej reagować na specyficzne potrzeby swojego rynku.

Flandria Aluminium z siedzibą w Warneton (francuski departament Nord) ma ponad 50-letnią historię i obecnie zatrudnia 170 pracowników. Firma specjalizuje się w produkcji profili aluminiowych dla budownictwa, przemysłu i transportu. Posiada obiekty o łącznej powierzchni ponad 35 tys. m.kw., obejmujące dwie prasy o średnicach 8 i 9 cali. Ponadto, firma posiada zakład recyklingu aluminium z piecem do topienia, który pozwoli grupie Exlabesa zwiększyć zdolności produkcyjne niskoemisyjnego aluminium.

Exlabesa jest międzynarodową spółką o bogatej historii, charakteryzującą się trwałym wzrostem i odpowiedzialnym zarządzaniem. Dzięki zaangażowaniu w długoterminową konsolidację i unikalnym zdolnościom produkcyjnym, spółką stała się światowym liderem w produkcji wysokowartościowych profili aluminiowych dla najbardziej wymagających sektorów przemysłu.

Spółka działa obecnie na trzech kontynentach za pośrednictwem dziewięciu centrów produkcyjnych położonych w strategicznych lokalizacjach w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Polsce, Maroku, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dzięki tym zakładom Exlabesa obsługuje prawie 15 tys. klientów w 40 krajach. Spółka zatrudnia 1,8 tys. osób i produkuje łącznie 160 tys. ton wytłaczanych profili rocznie.

EXLABESA
1
extral
hydro
3
2
Aliplast