O NAS

Polskie Stowarzyszenie Aluminium to organizacja utworzona przez czołowe firmy działające w rodzimej branży aluminium.
Aktualnie członkami stowarzyszenia są:

 • Albatros Aluminium,
 • Aliplast Extrusion,
 • Extral,
 • Exlabesa Extrusion Opole,
 • Final,
 • Gränges Konin,
 • Grupa Kęty
 • Hydro Extrusion Poland.

Poza członkami, Polskie Stowarzyszenie Aluminium tworzy grono kilkudziesięciu firm partnerskich. Reprezentują one szeroko rozumiane otoczenie biznesowe rodzimej branży aluminium. 

 

CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ALUMINIUM

 

 

 

 

PARTNERZY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ALUMINIUM

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ALUMINIUM

 

Do podstawowych zadań Polskiego Stowarzyszenia Aluminium należą m.in.:

 • reprezentowanie interesów branży,
 • promocja zastosowań aluminium we wszystkich możliwych aplikacjach,
 • dostarczanie swoim członkom i partnerom profesjonalnych informacji rynkowych,
 • integracja i profesjonalizacja sektora,
 • współpraca ze środowiskiem naukowym, a także międzynarodowymi instytucjami wspierającymi rozwój branży aluminium.

Polskie Stowarzyszenie Aluminium ma ambicję skupiać całą krajową branżę aluminium, zarówno producentów wyrobów płaskich, długich, aluminium odlewniczego oraz pozostałego asortymentu aluminiowego. Stowarzyszenie gromadzi także firmy i inne podmioty reprezentujące szeroko rozumiane otoczenie biznesowe (np. firmy handlowe, dostawcy produktów i usług dla branży aluminium, odbiorcy końcowi, środowisko naukowo-akademickie etc.).

„Utworzenie silnej organizacji branżowej to kolejny etap rozwoju rodzimego sektora aluminium, który już dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi polskiego przemysłu”
- Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium.

 

Polskie Stowarzyszenie Aluminium jest członkiem European Aluminium - jednej z czołowych przemysłowych organizacji branżowych w Europie (https://www.european-aluminium.eu/)

 

Statut stowarzyszenia jest dostępny POD TYM LINKIEM

Więcej informacji na temat oferty stowarzyszenia znaleźć można POD TYM LINKIEM

 

WŁADZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ALUMINIUM

RADA STOWARZYSZENIA:
Grzegorz Wojciechowski, Aliplast Extrusion - przewodniczący
Andrzej Pruszyński, Extral
Karolina Mzyk-Callias, Final
Paweł Rutecki, Gränges Konin
Wojciech Parys, Grupa Kęty - wiceprzewodniczący
Piotr Wieliński, Hydro Extrusion Poland

ZARZĄD:
Andrzej Michalski-Stępkowski - prezes 

 

 

extral
EXLABESA
3
2
Aliplast
1
hydro