O ALUMINIUM

Aluminium to jeden z najpowszechniej wykorzystywanych metali we współczesnym świecie. Pierwsze przedmioty wykonano z niego w połowie XIX w. Dziś bez aluminium trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek branżę przemysłu czy też sferę życia.

Aluminium najczęściej wykorzystywane jest w budownictwie, motoryzacji i transporcie, przemyśle opakowaniowym, maszynowym oraz do produkcji dóbr powszechnego użytku.

Aluminium to materiał o niezwykle atrakcyjnych właściwościach. Jest on podatny na formowanie, wytrzymały, a jednocześnie lekki. Jego masa jest trzy razy mniejsza niż np. masa stali. Aluminium jest także bardzo odporne na korozję.

W powszechnym użyciu aluminium występuje w postaci stopów. Dzięki wykorzystaniu dodatków stopowych (takich pierwiastków, jak np. miedź, mangan, magnez, siarka, cynk czy żelazo) uzyskuje się pożądane właściwości aluminium.

Na całym świecie co roku powstaje ponad 100 mln ton aluminium. Z tego ok. 65 mln ton to aluminium pierwotne, czyli takie, które produkowane jest z boksytów (skała osadowa składająca się głównie z wodorotlenków glinu). Pozostała część to aluminium wtórne, wytwarzane dzięki recyklingowi złomu aluminiowego.

Aluminium to także potężny biznes. Największe firmy z tej branży należą do czołowych przedsiębiorstw przemysłowych na świecie. Również w Polsce dynamicznie rozwija się sektor aluminiowy. Konsumpcja tego metalu w naszym kraju sięga już 1,5 mln ton rocznie. Największą część z tego stanowi zużycie aluminium w postaci wtórnych stopów odlewniczych (np. na potrzeby motoryzacji). Inne popularne produkty aluminiowe to wyroby płaskie (blachy, taśmy), wyciskane (profile), ale także folie czy walcówka.

Więcej o aluminium i rynku z nim związanym:

https://international-aluminium.org/
https://www.european-aluminium.eu/

EXLABESA
Aliplast
3
1
extral
2
hydro