Jak powstaje ekologiczne aluminium

2021-10-09
Jak powstaje ekologiczne aluminium

Artykuł powstał we współpracy z firmą Hydro Extrusion Poland (www.hydro.com/pl-PL)

Dzięki wykorzystaniu wody, wiatru i słońca do wytwarzania energii odnawialnej, można produkować aluminium czystsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Przykładem jest, należąca do grupy Hydro, marka REDUXA. To gama produktów wywarzanych z niskoemisyjnego aluminium. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii możliwa jest redukcja śladu węglowego w przeliczeniu na kilogram aluminium do wartości mniejszej niż jedna czwarta globalnej średniej. Wynikiem tego jest aluminium o jednym z najniższych na świecie śladów węglowych.

Ślad węglowy Hydro REDUXA wynosi maksymalnie 4 kg dwutlenku węgla na 1 kg wyprodukowanego aluminium. To jedna czwarta globalnej średniej.

Linia produktowa Hydro 4.0 jest certyfikowana przez DNV GL zgodnie z normą ISO 14064. W weryfikacji bierze się pod uwagę wszystkie etapy, w których dochodzi do emisji dwutlenku węgla – począwszy od wydobycia boksytów, rafinacji tlenku glinu, aż po produkcję aluminium w procesach elektrolizy i odlewania.

Produkowane w norweskich zakładach aluminium Hydro REDUXA jest dostępne we wszystkich gatunkach i formach i może być dostarczane do krajów na całym świecie.

  • Niskoemisyjne wlewki do wyciskania
  • Niskoemisyjne stopy przejściowe
  • Niskoemisyjne sztabki
  • NIskoemisyjna walcówka

Więcej informacji: https://www.hydro.com/pl-PL/aluminium/produkty/niskoemisyjne-aluminium/reduxa/

Aliplast
EXLABESA
extral
1
hydro
2
3