Dobre wyniki Grupy Kęty

2021-10-22
Dobre wyniki Grupy Kęty

O niemal 30 proc., licząc rok do roku, wzrosły przychody Grupy Kęty w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021 r. Sięgnęły one 3,38 mld zł. W podobnym tempie rósł wynik EBITDA, który wyniósł niemal 700 mln zł. Zysk netto natomiast przekroczył 465 mln zł (40 proc.).

– Mamy pełen portfel zamówień we wszystkich segmentach naszej działalności. Pracujemy pełną parą – zapewnił Dariusz Mańko, prezes Grupy Kęty podczas niedawnej konferencji poświęconej prezentacji wyniki spółki po trzecim kwartale 2021 r.

Działalność Grupy Kęty opiera się na trzech segmentach biznesowych: wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich. Największą dynamiką wzrostu wyników może pochwalić się pierwszy z wymienionych segmentów. Korzysta on z niezwykle dużego w ostatnim czasie popytu na profile aluminiowe. Od stycznia do września 2021 r. sprzedaż segmentu zwiększyła się, rok do roku, o niemal 40 proc., do 1,33 mld zł. Wynik EBITDA urósł natomiast o ponad 60 proc., do 212,4 mln zł. Od drugiego kwartału tego roku spółka w 100 proc. wykorzystuje swoje moce produkcyjne związane z produkcją profili aluminiowych.

Władze Grupy Kęty, przyznając, że koniunktura w branży jest korzystna, zwracają też uwagę na pewne negatywne zjawiska. Chodzi przede wszystkim o drastyczny wzrost cen surowców do produkcji oraz ich ograniczoną podaż, wysoką inflację, a także rosnącą presję na wzrost wynagrodzeń. – Wszystkie te czynniki będą w 2022 r. miały wpływ na wyniki spółek przemysłowych – powiedział Dariusz Mańko.

Więcej: https://www.grupakety.com/pl/45,raporty-okresowe.html

extral
Aliplast
hydro
1
EXLABESA
2
3