Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Aluminium

2022-03-01

Polskie Stowarzyszenie Aluminium sprzeciwia się i stanowczo potępia dokonaną w ostatnich dniach inwazję Rosji na niepodległą Ukrainę.

Akt ten spowodował już cierpienie dziesiątek tysięcy ludzi. Eskalacja konfliktu, za który całkowitą winę ponosi strona rosyjska, zagraża bezpieczeństwu i życiu milionów obywateli Europy.

Wzywamy zarówno decydentów politycznych, jak i przedstawicieli wszystkich ośrodków opiniotwórczych w Rosji do podjęcia kroków zmierzających do jak najszybszego zakończenia inwazji. Jej kontynuacja przyniesie katastrofalne skutki humanitarne oraz gospodarcze. Nie służy nikomu i nie ma żadnego usprawiedliwienia.

Jednocześnie firmy członkowskie Polskiego Stowarzyszenia Aluminium oświadczają, że podejmą wszelkie starania, aby nie współpracować z podmiotami wspierającymi bezpośrednio lub pośrednio rosyjską agresję na Ukrainę.

hydro
2
EXLABESA
extral
1
Aliplast
3