Branża aluminium w obliczu kryzysu energetycznego

2022-07-14

Nadchodzące jesień i zima będą trudne dla wszystkich europejskich odbiorców energii, w szczególności gazu. Dotyczy to również branży aluminium.

Aby odpowiednio przygotować się na wyzwania, przed jakimi przyjdzie stanąć polskiemu przemysłowi, niezbędna jest wymiana informacji oraz ścisła współpraca z administracją rządową. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Aluminium zwróciło się do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska, z prośbą o włączenie naszej organizacji do wszelkich dyskusji związanych z wypracowaniem strategii dotyczącej walki ze skutkami kryzysu energetycznego. W sprawie tej będziemy też współpracowali z przedstawicielami innych branż energochłonnych, m.in. hutniczej.

 

Pełna treść listu:

Szanowna Pani Minister,

Mam zaszczyt reprezentować jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiego przemysłu – branżę aluminium. Przedsiębiorstwa w niej działające to liderzy rodzimej gospodarki jeżeli chodzi o skalę inwestycji oraz tempo rozwoju. Firmy te zatrudniają dziesiątki tysięcy osób w zakładach zlokalizowanych w całej Polsce.

 Branża aluminium, jak każdy inny sektor przemysłu metalowego, jest znaczącym konsumentem energii, zarówno elektrycznej, jak i gazowej. Od warunków, na jakich energia ta jest dostarczana do zakładów produkcyjnych zależy utrzymanie konkurencyjności poszczególnych firm, a czasem wręcz ich funkcjonowanie.

Dlatego z ogromnym niepokojem przyjmujemy docierające do nas informacje dotyczące aktualnej sytuacji na europejskim rynku energii. W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz spowodowanych nią perturbacji polityczno-gospodarczych możliwa jest w najbliższych miesiącach reglamentacja dostaw energii, szczególnie gazu. Scenariusz ten, według naszej oceny, jest prawdopodobny również w Polsce.

Przedstawiciele rodzimej branży aluminium w pełni popierają wszelkie sankcje nakładane na Rosję po jej agresji na Ukrainę. Przyjmujemy też do wiadomości, że owe sankcje krótkoterminowo mogą mieć negatywny wpływ na działalność poszczególnych firm również w naszym kraju. Podejmujemy działania zmierzające do tego, aby wspomniany negatywny wpływ minimalizować.    

Dlatego zwracamy się z prośbą do przedstawicieli polskiej administracji rządowej o włączenie naszego stowarzyszenie do wszelkich dyskusji związanych z wypracowaniem optymalnej dla wszystkich stron, w tym sektora przemysłowego, strategii w kontekście nadchodzącego kryzysu energetycznego.        

Jako branża z wielkim szacunkiem obserwujemy Pani zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, przed jakimi stają polskie przedsiębiorstwa. Liczymy, że także nasz głos zostanie wysłuchany i będziemy mieli okazję uczestniczyć jako partner w kreowaniu polityki energetycznej sprzyjającej rozwojowi rodzimego przemysłu.

 

Z poważaniem

Andrzej Michalski-Stępkowski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium

hydro
extral
2
3
1
EXLABESA
Aliplast