European Aluminium: w Atenach o aktualnych wyzwaniach oraz przyszłości europejskiej branży aluminium

2022-11-14

Pod koniec października (24 – 26.10.2022 r.) w Atenach odbyło się coroczne jesienne spotkanie European Aluminium – organizacji skupiającej czołowe europejskie przedsiębiorstwa z sektora, a także krajowe stowarzyszenia branżowe. 

Zdecydowana większość dyskusji podczas wydarzenia dotyczyła szybko pogarszającej się koniunktury na rynku, narastającego kryzysu energetycznego i jego skutków dla europejskiej branży aluminium, a także wyzwań dotyczących polityki handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie rosnącego importu do UE materiału z Turcji oraz możliwości nałożenia sankcji na aluminium z Rosji.

Z wielu dyskusji wyłaniał się wniosek, że europejska branża aluminium znajduje się w krytycznym momencie. Z powodu nawarstwienia się negatywnych zjawisk (rosnące koszty, spadający popyt, nieuczciwa konkurencja) zagrożone są żywotne interesy wielu przedsiębiorstw.

W spotkaniu wziął udział Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium, które jest członkiem European Aluminium. 

EXLABESA
hydro
Aliplast
extral
1
2
3