Wiosenne spotkanie członków i partnerów Polskiego Stowarzyszenia Aluminium

2023-04-14

Niemal 60 osób reprezentujących czołowe firmy działające na polskim rynku aluminium, zaproszeni eksperci, przedstawiciele rządu oraz świata nauki wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Aluminium 14 marca 2023 r. w Warszawie. Była to świetna okazja, aby podyskutować o aktualnej koniunkturze w branży, ale też porozmawiać o wyzwaniach, jakie przed nią stoją. Wnioski są umiarkowanie optymistyczne. Choć sektor aluminium zmaga się obecnie z ograniczonym popytem, któremu towarzyszą wysokie koszty działalności, to jednak w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku powinna się poprawiać. 

Częścią marcowego spotkania było walne zebranie członków PSA, które podsumowało działalność stowarzyszenia w 2022 r. oraz zatwierdziło plany na 2023 r.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział.    


 

EXLABESA
hydro
extral
1
Aliplast
2
3