Zielona transformacja to główny temat rozmów przedstawicieli europejskiej branży aluminium

2023-05-05

Co jest dziś – wiosną 2023 r. – głównym tematem rozmów liderów europejskiej branży aluminium? Już nie kryzys energetyczny. Nawet nie słaby popyt czy rosnąca presja dostawców spoza UE.

Tematem, wokół którego toczą się wszelkie dyskusje są szeroko rozumiane regulacje zmierzające z jednej strony do odbudowy europejskiego przemysłu, a z drugiej do spełnienia wyśrubowanych standardów środowiskowych (Green Deal Industrial Plan, Net-Zero Industry Act, Critical Raw Materials Act, CBAM).

O wszystkich tych tematach dyskutowano podczas ostatniego (24 – 26 kwietnia 2023 r.) spotkania European Aluminium – organizacji zrzeszającej przedstawicieli europejskiej branży aluminium. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Aluminium, które jest członkiem EA. 

 

1
EXLABESA
hydro
Aliplast
extral
2
3